De bijzonder hoogleraar

De leerstoel ‘Literatuur en samenleving’ is ingesteld in 2007 aan de Faculteit Historische en Kunstwetenschappen vanwege de Stichting Letteren en Samenleving Rotterdam. Leerstoelhouder is prof. dr. F.W.A. (Frans-Willem) Korsten.

Taken van de bijzonder hoogleraar:

- Onderzoek naar de relatie tussen literatuur, kunst en samenleving
- Relatie verstevigen met de stad
- Interactie met het onderwijs
- Maatschappelijke interactie


Prof. dr. Frans-Willem Korsten over zijn achtergronden en taken:

"Ik ben vanaf het begin van mijn wetenschappelijke carrière gefascineerd geweest door de relatie tussen literatuur en de leefwereld. Vandaar dat de relatie tussen literatuur, politiek, economie en recht ook altijd mijn belangstelling had.

Ik studeerde in 1985 af met een scriptie over het middeleeuwse, Duitse epos het Nibelungenlied. Daarna schreef ik mijn proefschrift tussen 1992 en 1998 aan de Universiteit van Amsterdam. Dat boek, The Wisdom Brokers: Narrative’s Interaction With Arguments, behandelde de manier waarop verhalende structuren zich vermengen met argumenten in cultuurkritische teksten van cultuurcritici als George Steiner, Alain Finkielkraut, Stephen Jay Gould, Evelyn Fox Keller en Anton Zijderveld.

Eenmaal in Leiden werkzaam kreeg ik een college dat gegeven werd voor grote groepen (250 studenten) en dat een inleiding moest geven in de literatuurwetenschap. Omdat daar geen bevredigend boek voor was, maakte ik Lessen in literatuur, een boek dat dus vooral bestemd was voor de eerste fase van het academisch onderwijs. Het boek behandelt niet alleen de geschiedenis van literatuur, maar ook de meest basale analytische begrippen en veertien belangrijke benaderingen van literatuur. Het wordt inmiddels gebruikt aan de universiteiten van Amsterdam, Leiden, Utrecht en Nijmegen. De eerste druk kwam uit in 2002, de tweede, herziene en verbeterde druk in 2005, de derde druk verscheen in 2009.

In Vondel belicht: voorstellingen van soevereiniteit (2006) maakte ik een studie naar de relatie tussen literatuur, politiek en recht aan de hand van de zeventiende-eeuwse toneelschrijver en dichter Joost van den Vondel. Het boek komt in Engelse vertaling uit, in september 2009, onder de titel: Sovereignty as Inviolability: Vondel’s Theatrical Explorations in the Dutch Republic.

Mijn oratie in oktober 2007 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam was getiteld Alles inclusief: het poëtische en het kapitalisme (uitgeverij Douane). Een samenvatting daarvan in verschillende talen is online te bekijken. Kort gezegd kwam mijn verhaal hier op neer dat het wonderlijk is hoe vanaf het begin van het kapitalisme in de negentiende eeuw het merendeel van de schrijvers, kunstenaars en intellectuelen dat kapitalisme bekritiseren zonder dat die kritiek enig effect heeft gehad. De hypothese was dat dit niet komt door de oppermacht van het kapitalisme, maar doordat literatuur enkele wezenlijke (maar niet alle!) kenmerken met het kapitalisme gemeen heeft.

Link naar Uitgeverij Douane

Bestuurlijk werk
Sinds 2006 ben ik lid van de commissie Letteren van de Raad voor Cultuur en in 2007 werd voorzitter van de commissie Letteren van de Raad voor Cultuur. Dat voorzitterschap loopt af in maart 2010.

Ik ben sinds april 2009 voorzitter van de Evaluatiecommissie Kosmoplois landelijk, die het raadsadvies voorbereidt dat in juni 2009 moet uitkomen.
In de loop van tweede helft 2007 en de eerste helft 2008 was ik lid van de commissie Letteren van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur. Die raad bracht een controversieel advies uit dat leidde tot enig lokaal en landelijk tumult, maar ook tot een substantiële verhoging van de gelden die naar kunst en cultuur gaan. De Letteren sprongen er goed uit.

Onderwijs universitair
In 2008 ontwikkelde ik samen met de filosoof Heleen Pott een minor aan de Erasmus Universiteit dat gevolgd kan worden door alle studenten van de universiteit. Het minor bestaat uit drie colleges. Literatuur en filosofie wordt gegeven door heleen Pott, Ik geef zelf Literatuur en recht en Literatuur en politiek. Het minor was succesvol. Het werd gevolgd door 45 studenten die kwamen van alle studierichtingen, en die de colleges goed evalueerden
In Leiden geef ik het kerncurriculum Literatuurwetenschap. daarnaast verzorg ik colleges op ba-nivea (Tekstanalyse, Inleiding Dramatische media, Postmodernisme) en ma-niveau (Literature and the Issue of Doing Justice)

Onderwijs landelijk en stedelijk
Op 18 maart 2008 gaf ik een lezing in de nieuwe stadsbibliotheek in Amsterdam in het kader van een dag georganiseerd door Stichting Lezen onder de kop Lezen in het vmbo. De lezing die ik daar geef is opgenomen op de website van de Openbare bibliotheken en in een speciaal-uitgave van het blad Didactief, Stichting Lezen.

De Universiteit Tilburg vroeg me als extern adviseur te fungeren in de ontwikkeling van plannen om een universitaire leraaropleiding op poten te zetten voor een nieuw type docent. Die docent moet zowel uitblinken door grondige kennis van een vak, als multidisciplinair kunnen werken. Wellicht dat dit een plan is dat ook aan de EUR kan worden gerealiseerd…

Ik heb contacten met het onderwijsveld in Rotterdam, zowel op vmbo als havo en vwo-niveau. Ik blijf dat belangrijk vinden. Of beter, sinds mijn begin als docent aan het Libanon Lyceum in Rotterdam, zit het belang en het mooie van onderwijs in mijn hart. Dat is overigens een beetje een familiekwaal.

Prof. dr. Frans-Willem Korsten
Faculty of History and Arts
Erasmus University Rotterdam
Burgemeester Oudlaan 50
P.O. Box 1738; 3000 DR Rotterdam
Tel.:  +31 (0)10 408 2482  +31 (0)10 408 2482 ;  +31 (0)10 408 2512  +31 (0)10 408 2512
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Literary Studies
University of Leiden
Van Wijkplaats 2
P.O. Box 9515; 2300 RA Leiden
Tel.:  + 31 71 527 21 96  + 31 71 527 21 96
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Copyright Stichting Letteren en Samenleving Rotterdam © 2013. All Rights Reserved.