De Stichting Letteren en Samenleving Rotterdam is opgericht op 22 augustus 2005.

De stichting heeft ten doel: het bevorderen van het literaire klimaat in Rotterdam door middel van het stimuleren van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het gebied der letteren aan de instellingen van hoger en wetenschappelijk onderwijs in Rotterdam en in het bijzonder door de instelling van een of meerdere bijzondere leerstoelen op dit gebied.

De stichting tracht dit doel te bereiken door uitsluitend wettige middelen, zoals:

  • het uitgeven van publicaties en brochures;
  • het geven van voorlichting en het houden van bijeenkomsten;
  • alle andere middelen die ter bevordering van het doel wenselijk, nuttig of noodzakelijk zijn;
  • het leggen en onderhouden van contacten en het samenwerken met derden indien en voor zover dat voor de stichting nuttig kan zijn.

Stichting Letteren en Samenleving Domestica Rotterdam is erkend als "culturele instelling" (CI).

Zie voor meer informatie het menu links. Contact opnemen kan via dit formulier.

Gegevens:
KvK nr. 24382017
IBAN  NL34 INGB 0004 6457 08  tnv St. Letteren en Samenleving Rotterdam

Copyright Stichting Letteren en Samenleving Rotterdam © 2013. All Rights Reserved.