Dit heeft de bijzondere leerstoel bereiktafbeelding bij overzicht activiteiten leerstoel

 

In de ruim acht jaar dat de bijzondere leerstoel Literatuur en samenleving nu bestaat, is veel tot stand gebracht. Er is wetenschappelijk onderzoek gedaan en onderwijs gegeven, in Rotterdam en omgeving werd een netwerk opgebouwd en werden tal van activiteiten ontplooid, er werd een aanzienlijke hoeveelheid artikelen en boeken gepubliceerd en de bekleder van de leerstoel, prof. dr. Frans-Willem Korsten was buitengewoon actief in het cultureel en maatschappelijk veld in Rotterdam. Naast de lokale en nationale activiteiten, is er ook internationaal veel gedaan.

 Een overzicht van wat er tot nu toe is bereikt, vindt u in een pdf-bestand (3,8 mb) dat u kunt downloaden via deze link.

Leerstoel kan weer vier jaar verder

 

De bijzondere leerstoel Literatuur en Samenleving Rotterdam kan weer vier jaar verder. De Erasmus Universiteit en de Stichting Letteren en Samenleving Rotterdam zijn overeengekomen dat de bijzondere leerstoel voor een derde periode van vier jaar zal worden gecontinueerd, tot 2019.
tn Prof Korsten 2

Prof. dr. F.W. Korsten

De bijzondere leerstoel is ingesteld om de letterenstudies aan de Erasmus Universiteit te bevorderen. Al acht jaar lang wordt deze leerstoel bekleed door prof. dr. Frans-Willem Korsten. Hij zal ook de nieuwe periode voor zijn rekening nemen.

De leerstoel is ook voor de universiteit belangrijk, omdat deze zorgt voor een belangrijk netwerk met andere universiteiten en hogescholen en ook met de stad Rotterdam en natuurlijk ook andere steden in de metropoolregio.

Dag van de Leerstoel

 

Op zaterdag 30 maart vindt de Dag van de Leerstoel plaats in het HIPHOPHUIS

 

met o.a. Typhoon en Frans-Willem Korsten

Wetenschap ontmoet spoken word: hoe kan muziek een gemeenschap maken?

 

Op zaterdag 30 maart wordt de Rotterdamse ‘Avond van de Leerstoel’, die jaarlijks wordt gehouden in het kader van de leerstoel Literatuur en samenleving aan de Erasmus Universiteit, dit keer ingevuld door een bijeenkomst in het Rotterdamse Hiphophuis. Hoogleraar Frans-Willem Korsten ontmoet dan Typhoon, een van de grote namen in de hedendaagse Nederlandse rapwereld, en een vooraanstaande beoefenaar van het zogeheten spoken word.

 

Typhoon heeft eerder samengewerkt met het Hiphophuis en een workshop gegeven waar vijf jonge Rotterdamse rappers aan mee deden. Die zijn opnieuw uitgenodigd. Het thema van de avond is de relatie tussen spoken word, rapmuziek en gemeenschapsvorming.

In de middag ontmoet Frans-Willem Korsten de vijf rappers met wie Typhoon eerder samenwerkten. Onderwerp van gesprek zal zijn hoe hun muziek zich verhoudt tot de gemeenschap waartoe ze behoren. Tezelfdertijd krijgt Typhoon studenten van de Erasmus Universiteit en van de Universiteit Leiden op bezoek, die zijn werk hebben bestudeerd en hem vragen zullen stellen over de relatie van zijn werk tot een gemeenschap. Na deze gesprekken komen Frans-Willem Korsten en Typhoon dan bijeen om te kijken hoe ze de avond kunnen openen met een reflectie op wat is uitgewisseld. Ondertussen is er een collectieve maaltijd.

 

De avond start met een gesprek tussen Typhoon en Frans-Willem Korsten over het thema gemeenschap en rapmuziek. Daarna neemt Typhoon het over om met zijn band de avond te eindige, via spoken word, met een swingend muzikaal slotakkoord.

 

Achtergrond: sinds enige jaren kent Nederland een dichter des vaderlands, mede op instigatie van Poetry International in Rotterdam. Die nationale dichter is een duidelijke poging Nederland als geheel een dichter te geven, die reflecteert op belangrijke gebeurtenissen. Vraag is of zo’n dichter zich ook verhoudt tot een Nederlandse gemeenschap. In de geschiedenis heeft poëzie zich vaak verhouden tot specifieke gemeenschappen. Veel moderne Nederlandse poëzie lijkt zich daar niet meer werkelijk mee bezig te houden. In de rapwereld en de wereld van spoken word zijn zulke gemeenschappen echter wel degelijk belangrijk en lijken ze ook moeiteloos bijeen te komen rondom de muziek. Hoe zit dat; en klopt dit beeld? Daarover gaan de gesprekken. 


Avond van de Leerstoel

Op 9 februari 2012 is de Avond van de Leerstoel gehouden in de Unie

 

Het DNA van Europa

De Franse keuken, de Engelse tuin, de Russische roman, de Italiaanse cinema – Europa is meer dan Brussel en Straatsburg of de eurocrisis en de Griekse Tragedie. Maar wat bindt Europa verder? Welke culturele verworvenheden zijn typisch Europees en maken de Europeaan trots? Wat is het culturele DNA van ons continent?

Debatcentrum De Unie te Rotterdam stond op 9 februari 2012 in het teken van ´Het DNA van Europa’, een interactieve lezing door Pieter Steinz (voormalig redacteur van NRC Handelsblad en sinds 1 maart 2012 directeur van het Nederlands Letterenfonds).

In een tijd waarin politiek gezien de Europese Unie onder druk staat en in alle Europese staten grote politieke partijen de blik weer naar binnen keren moet het bindweefsel van Europa opnieuw uitgevonden worden.

Bij Steinzs zoektocht naar de culturele identiteit van Europa zorgde prof. Frans-Willem Korsten (buitengewoon hoogleraar Literatuur en Samenleving aan de EUR) voor een tegengeluid. Als Europa een DNA heeft, is conflict en vernietiging daarin niet evengoed ingebakken - als een collectief gegeven? Speciale gast van de avond was Dichter des Vaderlands Ramsey Nasr. Hij stelde zich eenzelfde vraag in het gedicht ‘het huis van Europa’ waarmee hij de avond opende.

 

Copyright Stichting Letteren en Samenleving Rotterdam © 2013. All Rights Reserved.